Cine suntem noi ...?

Echipa  JURIDIC CONSULTING  este formată din profesionisti cu studii juridice si economice,dedicati meseriei lor si orientati spre succesul clientilor.  

În orice situatie oferim clientului cea mai potrivită solutie la problemele sale. Acest lucru n-ar putea fi realizabil dacă nu ne-am afla într-o evolutie continuă, căutând întotdeauna să găsim cele mai rapide si eficiente solutii legale, comerciale si economice care să vină în întampinarea nevoilor tuturor celor care ne vor aborda si solicita sprijinul.

Principala noastră calitate este capacitatea de a oferi consultantă în afaceri adaptată fiecărui client din diferite sectoare economice de activitate.   

Domeniul în care ne-am specializat înca de la început a fost dreptul comercial - drept societar corporativ. Astfel serviciile pe care le oferim apartin în mare parte domeniului comercial si ceea ce înseamnă consultantă în afaceri si drept societar, în materie de înfiintari societăti comerciale, indiferent de forma juridică pe care o îmbracă acestea, precum si orice alte modificări care se pot aduce actelor constitutive ale unei societăți comerciale de la înfiintare pană la radierea unei societăti din Registrul Comertului.

Principiul care ne calauzeste în activitatea pe care o desfasurăm este acela de acorda clientilor nostri servicii promte, complete si de calitate, bazate pe profesionalism, incredere respect reciproc si nu în ultimul rand pe confidentialitate.

Biroul nostru de consultanta este specializat in principal pe asistenta si reprezentare persoane juridice  in domeniul  

afacerilor si ne manifestam principal in urmatoarele domenii:

Drept societar si comercial (consultanta preventiva si predictiva pentru societati comerciale , P.F.A , I.I. I.F. )

Dreptul muncii si securitatii sociale - legislatia muncii

Recuperari Creante

Consultanta in Fiscalitate si Taxe

Drept contraventional si contencios administrativ

Medierea conflictelor  (prin mediator autorizat)

Drept Societar si Comercial

Având un portofoliu variat de clienti din lumea afacerilor, societati comerciale cu diverse obiecte de activitate, am dobandit o bogata experienta în urmatoarele activitati :

Asistenta juridica cu titlu permanent în legatura cu activitatile societatilor comerciale (organizarea adunarilor generale ale actionarilor; organizarea întrunirilor consiliilor de administratie; operatiuni cu actiuni sau cu parti sociale între actionari sau asociati ori cu terti;

Consultanta si reprezentare în litigii având ca obiect neîntelegeri între actionari, distribuirea dividendelor raspunderea administratorilor, anularea unor hotarâri AGA, s.a.;

Asistenta si reprezentare la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale din toate domeniile de activitate ;

Asistenta juridica în operatiuni de fuziunea, dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau falimentul societatilor comerciale;

Pregatirea sedintelor Adunarilor Generale Ordinare si/sau Extraordinare ale Actionarilor;

Participarea la AGOA si/sau AGEA in calitate de împuterniciti ai actionarilor;

Consultanta cu privire la desfasurarea Adunarilor Generale Ordinare sau Extraordinare ale Actionarilor;

Consultanta cu privire la consecintele juridice ale hotarârilor AGOA si AGEA si la modalitatile de atacare în justitie a acestora;

Asistenta si consultanta cu privire la apararea drepturilor actionarilor minoritari si semnificativi în cadrul AGOA sau AGEA, analiza legalitatii situatiilor financiare prezentate de emitent etc.;

Redactari si depuneri online acte specifice  Registrului Comertului; asistenta si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului;

înfiintare societăti comerciale avand ca asociat persoana fizică sau juridică română sau străină ;

reprezentare în fata persoanelor desemnate de la Oficiul Registrului Comertului ;

redactare si actualizare acte constitutive,rezervare denumire societate,obtinere certificat constatator, majorare/reducere capital social,cesiune parti sociale/actiuni,retragere asociati, numire administratori/auditori/cenzori, înfiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante modificare de sediu, prelungire contracte de sediu, modificare  denumire societate, autorizare de functionare , completare obiecte de activitate, modificare date de identificare asociati, dizolvare, lichidare, divizari sau fuziuni 

mai departe...


SERVICII OFERITE 


Infiintari societati si redactari acte specifice Registrului Comertului asistenta si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului; înfiintare societăti comerciale avand ca asociati  persoana fizică sau juridică română sau străină ;Detalii

Modificari acte constitutive  majorare/reducere capital social;cesiune parti sociale/actiuni;retragere asociati,   numire administratori/auditori/ cenzori,   înfiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante, schimbarea  sediului social , prelungire contracte de sediu;Detalii 

Infiintari asociatii & fundatii , cluburi sportive , federatii, sindicate  Persoanele fizice  care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati  ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii , fundatii sau federatii ; Detalii

Acte Necesare 

 

                                                                                                 Your Title Here